Ohio State Buckeyes 2.5oz Satin Etch Shooter Shot Glass