Original Retro Brand Kansas Jayhawks Mens Blue 1941 Short Sleeve Fashion T Shirt