Wichita State Shockers Womens Grey Emma V-Neck T-Shirt