'47 Kansas City Royals Blue Hudson SS Short Sleeve Fashion T Shirt - 48002767