47 Kansas City Royals Blue Tri-State Short Sleeve Fashion T Shirt - 4806232