47 Kansas City Royals Womens White Tubular Short Sleeve T-Shirt