Adidas Kansas Jayhawks Blue Adi Box Short Sleeve T Shirt - 14856628