Chicago Fire Deluxe Grommet Blue Silk Screen Grommet Flag - 5713589