Kansas City Chiefs 8x8 White Auto Decal - White - 571647