Kansas City Purple Monogram Short Sleeve T Shirt - 22783968