Kansas Grey Flag State Shape Short Sleeve T Shirt - 5717958