Kansas Jayhawks Baby Jay Kids Hair Barrette - 2810206