Kansas Jayhawks Girls White Tailback Short Sleeve Fashion T-Shirt