Kansas Jayhawks Blue San Antonio Short Sleeve Fashion T Shirt - 28810764