Kansas Jayhawks Mini Fashion 2 Pack Kids Hair Barrette - 257011