Kansas Jayhawks Team Logo Mens Shave Kit - 24270018