Kansas Jayhawks Toddler Blue Trajan Short Sleeve T-Shirt - 2278973