Kansas Jayhawks Womens Ivory RNR Short Sleeve T-Shirt