Kansas Jayhawks Youth Blue RCJ Short Sleeve T-Shirt - 22789672