Missouri Black Ski MO Short Sleeve T Shirt - 15131095