Oklahoma City Thunder White 4x4 Inch Auto Decal - White