Original Retro Brand Kansas Jayhawks Blue 1941 Streak Short Sleeve Fashion T Shirt - 4811632