Pennsylvania State of Pennsylvania Euro Auto Decal - Black - 7140942