Philadelphia Phillies 16oz Colossal Wrap Tumbler - 4450235