Philadelphia Phillies 24oz Colossal Wrap Tumbler - 4454350