Philadelphia Union 8x8 White Perfect Cut Auto Decal - White - 575298