Texas Rangers 3x4 multi-use Auto Decal - White - 571520