Texas Rangers 4x4 White Auto Decal - White - 5719965