Kansas Jayhawks 6x6 2 Pack Car Magnet - Blue - 16370461