Kansas Jayhawks Logo Emblem Mens Shave Kit - 12970006