Kansas Jayhawks Womens Grey Knobi Team Capital Short Sleeve T-Shirt