Texas Rangers 4.5x6 Power Auto Decal - White - 5711714