Chicago Blackhawks 2oz Game Day Shot Glass - 10161297