Columbus Blue Jackets 4x4 White Auto Decal - White - 57100455