Gale Sayers Kansas Jayhawks Grey Kansas Comet 48 Short Sleeve Fashion Player T Shirt - 27240040