Kansas City Blue Pig Short Sleeve T Shirt - 22783986