Gates Bar-B-Q Graphite Logo Short Sleeve T Shirt - 22784349