Kansas Jayhawks 10oz Keeper Kup Travel Mug - 4010003