Kansas Jayhawks 11 Inch Plush Bear Plush - 20750391