Kansas Jayhawks Dark Hash Mens Dress Socks - 46580951