Kansas Jayhawks Blue Slogan Short Sleeve T Shirt - 22780564