Kansas Jayhawks Green Sleeve Stripe Short Sleeve Fashion T Shirt - 22783246