Kansas Jayhawks Monotone Mens Dress Socks - 46580953