Kansas Jayhawks Stripe Mens Dress Socks - 28610017