Kansas Jayhawks Toddler Blue Team Logo Short Sleeve T-Shirt - 13347539