Philadelphia Eagles 3x12 Slogan Auto Decal - Green