Texas Rangers 5x25 White Auto Strip - White - 575571